Otázka:

Ktoré predložkové spojenie je spisovné: idem na zastávku/do zastávky; som na zastávke/v zastávke?

Heslá:

zastávka, na zastávku, na zastávke

Odpoveď:

 

S podstatným menom zastávka (miesto, kde pravidelne zastavujú prostriedky hromadnej dopravy) sa v miestnom význame viaže predložka na, t. j. idem na zastávku, som na zastávke.


Otázka z 05. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zastávka