Otázka:

Kedy sa píše čiarka vo vetách s rozvitými prechodníkovými konštrukciami, s trpným príčastím alebo s činným príčastím prítomným?

Heslá:

čiarka

Odpoveď:

Písanie čiarky vo vetách s rozvitými prechodníkovými konštrukciami (napr. To vedeli, pravdu povediac, všetci naokolo), s trpným príčastím alebo s činným príčastím prítomným (vo funkcii tesného prívlastku, voľného prívlastku, voľne pripojeného rozvitého doplnku a i.) sa uvádza v kapitole 2.4. Čiarka na str. 100 – 101 v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk. 


Otázka z 29. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 30. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 26 odpovedí k heslu čiarka