Otázka:

Doleuvedený a Hore uvedený sa píšu spolu alebo osobitne? A čo v prípade prídavného mena dolupodpísaný?

Heslá:

doleuvedený, horeuvedený, uvedený, predtým uvedený, predchádzajúci, ďalej uvedený, nasledujúci

Odpoveď:

 

Zložené prídavné mená doleuvedený a horeuvedený sa píšu ako jedno slovo a hodnotia sa ako zastarávajúce slová. Namiesto nich sa odporúčajú uprednostniť prídavné mená alebo spojenia prísloviek a prídavných mien uvedený, predtým uvedený, predchádzajúci, ďalej uvedený, nasledujúci. Spojenia vyššie/nižšie uvedený sa píšu oddelene, namiesto nich odporúčame používať výrazy uvedený ďalej uvedený.

Zložené prídavné meno dolupodpísaný sa píše spolu, hodnotí sa ako zastarávajúce slovo (stačí použiť iba prídavné meno podpísaný), spojenie nižšie podpísaný sa píše oddelene, ale namiesto neho takisto stačí použiť výraz podpísaný.

 


Otázka z 24. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 28. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu doleuvedený