Otázka:

Je spisovné sloveso sťažovať SA alebo sťažovať SI?

Heslá:

sťažovať sa

Odpoveď:

Pri podobných nejasnostiach je k dispozícii elektronická verzia príručiek na stránke nášho ústavu http://slovnik.juls.savba.sk. Kodifikačnú platnosť majú Pravidlá slovenského pravopisu (3. vyd., 2000) a Krátky slovník slovenského jazyka (4. vyd., 2003). V týchto príručkách si možno overiť, že význam „ponosovať sa, ťažkať si“ vyjadruje sloveso sťažovať sa. 

V slovenčine sa používa sloveso sťažovať sa so zvratným sa, kým v češtine je toto sloveso so zvratným si – porov. stěžovat si. Podobne funguje sloveso hrať sa, v češtine hrát si.
Otázka z 03. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 12. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sťažovať sa