Otázka:

Farebné ceruzky sa spisovne volajú pastelky alebo farbičky?

Heslá:

farbičky, pastelky

Odpoveď:

Obe pomenovania farebných ceruziek na kreslenie sú spisovné – pastelky aj farbičky.


Otázka z 03. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 17. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu farbičky