Otázka:

Ako správne použiť názvy na vizitkách: riaditeľ úseku Kovovýroba/kovovýroba alebo riaditeľ úseku Kovovýroby/kovovýroby?

Heslá:

úsek kovovýroby

Odpoveď:

Názvy úsekov odporúčame používať vo forme genitívu, t. j. úsek kovovýroby, úsek obchodu, úsek dopravy, a takto ich uvádzať aj na vizitke: riaditeľ úseku kovovýroby. Upozorňujeme na to, že ide o všeobecné pomenovania, a preto sa píšu s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 03. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 12. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu úsek kovovýroby