Otázka:

Je slovo náčinie spisovné?

Heslá:

náčinie

Odpoveď:

Slovo náčinie je spisovné a uvádza sa aj v lexikografických príručkách sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk.


Otázka z 03. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu náčinie