Otázka:

Môže sa slovo prevedenie používať v súvislosti s výrobkom a jeho vzhľadom, napr. lesklé prevedenie? Je to spisovný výraz?

Heslá:

prevedenie, vyhotovenie, úprava, vzhľad

Odpoveď:

Slovo prevedenie sa v slovenčine hodnotí ako subštandardný výraz, ktorý nie je súčasťou spisovnej slovenčiny. V súvislosti so vzhľadom výrobku Vám odporúčame používať podľa kontextu spisovné výrazy ako vzhľad (lesklý vzhľad), povrch (s lesklým povrchom), úprava (v lesklej úprave), vyhotovenie (kvalitné vyhotovenie),  farba (výrobok je v ponuke v modrej, bielej a červenej farbe) a pod.


Otázka z 03. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu prevedenie