Otázka:

A čo v prípade spojení otočiť kľučku alebo otočiť kľučkou? Ktorý z nich je správny?

Heslá:

otočiť, otočiť vypínač(om), otočiť kľúč(om), otočiť hlav(o)u

Odpoveď:

Vo významoch slovesa otočiť „1. urobiť niečím kruhovitý pohyb, skrútnuť, zvrtnúť: otočiť vypínač(om); otočiť kľúč(om) v zámke 2. obrátiť, napr. otočiť hlav(o)u“ sú správne obe väzby v akuzatíve i v inštrumentáli: otočiť kľučku otočiť kľučkou.


Otázka z 14. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 16. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu otočiť