Otázka:

Aký význam môže mať sloveso posilňovať? Sú spojenia cvičiť v posilňovni a posilňovať v posilňovni správne?

Heslá:

posilňovať, posilniť, cvičiť v posilňovni

Odpoveď:

Významy nedokonavého slovesa posilňovať sa uvádzajú v Krátkom slovníku slovenského jazyka (posledné vydanie z r. 2003 je v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk) pri dokonavom slovese posilniť. Slovné spojenia cvičiť v posilňovni aj posilňovať v posilňovni sú obe správne.  


Otázka z 14. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 16. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu posilňovať