Otázka:

Ako je druhý pád množného čísla slova päta?

Heslá:

päta, piat

Odpoveď:

Podstatné meno ženského rodu päta sa skloňuje podľa vzoru žena a v genitíve množného čísla má tvar piat, o čom ste sa mohli presvedčiť aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) a v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk.

                       


Otázka z 03. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu päta