Otázka:

Je slovo "bioregulácia" spisovné?

Heslá:

bioregulácia

Odpoveď:

Zložené slovo bioregulácia sa zatiaľ neuvádza v slovenských lexikografických príručkách, ale je to slovo správne utvorené s prvou časťou gréckeho pôvodu bio-, ktorou sa vyjadrujú významy ako „týkajúci sa života, životných pochodov“; „týkajúci sa živých organizmov alebo tkanív“; „biologický“; „vyrobený s použitím prírodných, organických látok“ a pod. Názov ruskej vedeckej ustanovizne, na ktorý ste sa spytovali, sa prekladá do slovenčiny ako Inštitút gerontológie a bioregulácie Ruskej akadémie medicínskych vied, alebo Ústav gerontológie a bioregulácie Ruskej akadémie medicínskych vied.


Otázka z 03. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bioregulácia