Otázka:

Mám dať medzi číselnou hodnotou a označením percent medzeru alebo nie?

Heslá:

%, percentá

Odpoveď:

Medzi číselnými hodnotami a značkami sa v slovenčine nedáva medzera iba pri značkách jednotiek s polohou horného indexu, ktoré sa používajú pre rovinný uhol, napr. 90˚.

Značka percenta % sa od príslušnej číselnej hodnoty oddeľuje medzerou, napr. 10 % (desať percent).


Otázka z 01. 12. 2008 bola zodpovedaná dňa 03. 12. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu %