Otázka:

Ako by som mal správne nazvať živočícha Coturnix japonica? Ako sa v slovenčine píšu názvy zvierat - s veľkým alebo malým písmenom na začiatku?

Heslá:

zviera, slon indický, veverica obyčajná, čajka morská, prepelica poľná, prepelica čínska, prepelica japonská, rodové a druhové názvy živočíchov

Odpoveď:

 Slovenské názvy živočíchov (rodové i druhové) sa píšu s malým začiatočným písmenom, napr. slon indický, veverica obyčajná, čajka morská. V knihe Svet živočíšnej ríše je uvedených niekoľko druhov prepelíc, medzi nimi prepelica poľná (Coturnix coturnix), prepelica čínska (Coturnix chinensis). Slovenský ekvivalent latinského názvu Coturnix japonica je prepelica japonská. V latinských názvoch sa píše prvé slovo s veľkým začiatočným písmenom.

 


Otázka z 30. 09. 2003 bola zodpovedaná dňa 01. 10. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zviera