Otázka:

Píše sa čiarka za citoslovcom ó v osloveniach typu Ó Bože, ó môj Bože, ó Pane! Ó môj Pane! (na začiatku modlitby) alebo v osloveniach Ó priateľu?

Heslá:

citoslovce - oslovenie

Odpoveď:

Citoslovce sa od oslovenia oddeľuje čiarkou: Ó, Bože; Ó, môj Pane; Ó, priateľu.


Otázka z 02. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 18. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu citoslovce - oslovenie