Otázka:

Aké i/y sa píše v slovnom spojení "k osemnásti/ym narodeninám"?

Heslá:

radové číslovky, číslovky

Odpoveď:

V slovnom spojení k osemnástym narodeninám sa píše ypsilon, lebo ide o radovú číslovku (koľké narodeniny? – osemnáste).

Bližšie sa o číslovkách dočítate v elektronickej poradni, keď zadáte do vyhľadávača heslo číslovky alebo radové číslovky.


Otázka z 01. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 18. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 11 odpovedí k heslu radové číslovky