Otázka:

Ako je správne: "aby sme boli hodní tradícií tejto školy" alebo "aby sme boli hodni tradícií tejto školy"?

Heslá:

hodný, hodní, hoden

Odpoveď:

Vo význame „zasluhujúci si niečo“ sa používa prídavné meno hodný aj prídavné meno hoden, ktoré má knižné zafarbenie. Prídavné meno hodný sa skloňuje podľa vzoru pekný a v nominatíve množného čísla, ak sa vzťahuje na mužské životné podstatné mená má tvar hodní – aby sme boli hodní tradícií tejto školy. Od prídavného mena hoden je vo vzťahu k mužským životným podstatným menám tvar nominatívu množného čísla hodni – aby sme boli hodni tradícií tejto školy.


Otázka z 01. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 18. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu hodný