Otázka:

Ako sa skloňuje slovo emócia?

Heslá:

emócia

Odpoveď:

Podstatné meno ženského rodu emócia sa skloňuje podľa vzoru ulica. Písmenami ia na konci tohto cudzieho slova sa nezapisuje dvojhláska, ale dve samostatné samohlásky i a a. Preto sa v genitíve, datíve a lokáli množného čísla neporušuje pravidlo o rytmickom krátení, keď je na konci slova dlhá prípona (emócií, emóciám, emóciách). Jednotlivé pádové podoby podstatného mena emócia v jednotnom čísle sú: N emócia, G emócie, D emócii, emóciu, L emócii, emóciou; v množnom čísle: N emócie, G emócií, D emóciám, emócie, L emóciách, emóciami.


Otázka z 01. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 06. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu emócia