Otázka:

Aký je rozdiel medzi prídavnými menami pevninový a pevninský? Správne je pevninový ľadovec alebo pevninský ľadovec?

Heslá:

pevninový, pevninský

Odpoveď:

Vzťahové prídavné mená pevninský pevninový sú synonymá, ktorými sa vyjadruje rovnaký význam „vzťahujúci sa na pevninu, súvisiaci s pevninou“. Významy podstatného mena pevnina sú uvedené v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003, nájdete ho aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk).

Obe prídavné mená pevninová pevninský sú správne utvorené príponami -ový a -ský, ktoré sa bežne používajú pri odvodzovaní vzťahových prídavných mien od názvov vecí. V slovníku sa síce pri slovách pevninový a pevninský uvádzajú odlišné spojenia (pevninové štáty suchá pevninská zem, pevninský vzduch), ale vo všeobecnosti sa spájateľnosť týchto dvoch prídavných mien nediferencuje. Prídavné meno pevninový je zrejme staršie, prídavné meno pevninský sa v súčasnosti používa častejšie. V súvislosti so slovom ľadovec sa takisto častejšie používa spojenie pevninský ľadovec, ale správne je aj spojenie pevninový ľadovec.


Otázka z 01. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 06. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pevninový