Otázka:

Aké sú správne tvary slova logo vo všetkých pádoch jednotného aj množného čísla?

Heslá:

logo, dueto, tempo, eso, gesto, depo, euro, mesto

Odpoveď:

V niektorých podstatných menách stredného rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru mesto, sa v genitíve množného čísla posledná kmeňová slabika nepredlžuje. Ide najmä o kratšie podstatné mená cudzieho pôvodu s kmeňovou samohláskou e alebo o, napr. dueto –duet, tempo – temp, eso – es, gesto – gest, depo – dep, geto – get, euro – eur a aj  logo – log.

Jednotlivé pádové podoby podstatného mena logo v jednotnom čísle sú: N logo, G loga, D logu, A logo, L logu, logom; v množnom čísle: N logá, G log, D logám, A logá, L logách, logami.


Otázka z 31. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 06. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu logo