Otázka:

Existuje v slovenčine spisovný výraz rozporovať?

Heslá:

rozporovať

Odpoveď:

Sloveso rozporovať sa neuvádza v slovenských lexikografických príručkách, ale používa sa v právnickej terminológii v spojeniach ako neoprávnenú fakturáciu treba rozporovať, poslanec rozporoval európske smernice, príkladom rozporovania popieracou žalobou je rozpor pri nájme, klient má právo rozporovať všeobecné obchodné podmienky podľa zákonov Slovenskej republiky.

            Tvar rozporovať je správne utvorený. Ide o výsledok univerbizácie (zjednoslovňovania) podobne ako pri spojeniach vykonávať dozor → dozorovať, uvádzať pripomienky → pripomienkovať, tak aj namietať rozpor → rozporovať. Ako sme však uviedli, ide o špecifický výraz – odborný právnický termín.


Otázka z 31. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 06. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rozporovať