Otázka:

Ako sa volajú deti, ktoré sa narodili naraz jednej matke?

Heslá:

viacerča, viacerčatá, dvojča, dvojčatá, trojča, trojčatá

Odpoveď:

Ak chceme pomenovať jedno z viacerých detí, ktoré sa narodili naraz jednej matke, treba vychádzať z neurčitej skupinovej číslovky viacero; t. j. viacerča, v množnom čísle viacerčatá (podobne ako dvoje – dvojča, dvojčatá, troje – trojča, trojčatá).


Otázka z 31. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu viacerča