Otázka:

Je slovo serverovňa pravopisne správnym pomenovaním miestnosti, kde sa servery nachádzajú?

Heslá:

serverovňa

Odpoveď:

Nové slovo serverovňa vo význame „miestnosť, v ktorej sú umiestnené servery“ je správne utvorené, podrobne sa mu venoval Matej Považaj v príspevku Serverovňa v 6. čísle časopisu Kultúra slova v r. 2008 (článok je dostupný na www.juls.savba.sk/ediela/ks/2008/6/ks2008-6.pdf).


Otázka z 31. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu serverovňa