Otázka:

Chcem sa informovať, či tvrdé y v slove Maryša buchty je správne. Ide o zaužívaný ľudový názov pre parené buchty v trnavskom regióne.

Heslá:

Mariša buchty

Odpoveď:

Slovník slovenských nárečí (2. zv., 2006) zachytáva pri slove mariša výraz mariša buchta ako doklad zo Siladíc v okrese Hlohovec s výkladom „druh múčneho jedla, parená buchta“. Možno ešte doplniť, že v nárečovom prepise sa nepoužíva ypsilon a aj ženské meno Mariša sa v ňom tak ako v spisovnom jazyku píše s mäkkým i.


Otázka z 31. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 13. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Mariša buchty