Otázka:

Čo znamená výraz Jäcklov?

Heslá:

Jäclov, jäklák, jäkl

Odpoveď:

 

 

Vo Veľkom slovníku cudzích slov (SAMO 2003) sa uvádza heslo Jäcklov (podľa vlastného mena) so slovným spojením Jäcklov profil vo význame „profilovaná pásiková oceľ (alebo hliníková zliatina), 1 až 3 mm hrubá, vyhotovená valcovaním (ťahaním) zastudena; tenkostenný oceľový profil” a slovo jäklák ako slangové slovo vo význame Jäcklov profil. V Stavebníckom náučnom slovníku sa však v rovnakom význame uvádza iná podoba – Jäklov profil (nepodarilo sa nám, žiaľ, zistiť správnu podobu priezviska autora tejto technologickej súčasti).

V ponukách špecializovaných predajní stretávame sa v tomto význame s množstvom rozličných skrátených podôb – jäkl, jäckl, jakl, jackl, jokl, jekl, jaklovina, jäklovina, jeklovina, joklovina alebo dvojslovných pomenovaní jakl/jaklový/Jäckl/Jäkl/jäklový/Jäklový/joklový profil –, ktoré môžeme kvalifikovať ako hovorové až slangové. V odbornom styku odporúčame uprednostniť slovné spojenie Jäcklov/Jäklov profil.

 

 


Otázka z 15. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 16. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Jäclov