Otázka:

Je správne používať výraz zadarilo sa namiesto podarilo sa, vydarilo sa?

Heslá:

zadariť sa

Odpoveď:

 

Sloveso zadariť sa je novotvar. Do slovenčiny sa pravdepodobne dostalo z češtiny, kde sloveso zadařit se zachytáva publikácia Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1 (1998). Sloveso zadariť sa v jednotlivých prípadoch nahrádza či vytláča slovesá podariť sa, vydariť sa, vyjsť, prípadne pošťastiť sa.

 

 


Otázka z 31. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 25. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zadariť sa