Otázka:

Čo je správne: "na zberný dvor patrí" alebo "do zberného dvora patrí"?

Heslá:

zberný dvor

Odpoveď:

Z uvedených slovných spojení odporúčame používať slovné spojenie s predložkou do – do zberného dvora patrí.


Otázka z 31. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 13. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zberný dvor
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku