Otázka:

Ktorý výraz je správny - osobné údaje sa spracúvajú alebo spracovávajú?

Heslá:

spracúvať, spracovávať

Odpoveď:

Pri podobných nejasnostiach je k dispozícii elektronická verzia príručiek na webovej stránke nášho ústavu http://slovniky.korpus.sk. Kodifikačnú platnosť majú Pravidlá slovenského pravopisu (3. vyd., 2000) a Krátky slovník slovenského jazyka (4. vyd., 2003). V oboch príručkách si možno overiť, že sloveso spracovať má dva nedokonavé tvary, a to spracúvať spracovávať. Z nich by sme uprednostnili tvar spracúvať – osobné údaje sa spracúvajú.


Otázka z 31. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 17. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu spracúvať