Otázka:

Ktorá možnosť je správna? Podmienky absolvovania kurzu, podmienky na absolvovanie kurzu alebo podmienky pre absolvovanie kurzu?

Heslá:

podmienky

Odpoveď:

Správne je slovné spojenie s genitívnou väzbou – podmienky absolvovania kurzu a slovné spojenie s účelovou predložkou na – podmienky na absolvovanie kurzu.


Otázka z 31. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 13. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu podmienky