Otázka:

Je správne jedna alebo jeden pri čítaní telefónneho čísla?

Heslá:

jeden, jedna

Odpoveď:

Ak sa číslovkou jeden vyjadruje samostatný číselný údaj (tzn. že sa neviaže s počítaným predmetom), základná je podoba jeden. Tvar ženského rodu jedna je v takýchto prípadoch zriedkavejší, no nie je nesprávny. Pri čítaní telefónneho čísla možno teda pri číslici 1 použiť oba spôsoby: nula deväť nula päť šesť dva jeden päť sedem osem aj nula deväť nula päť šesť dva jedna päť sedem osem.


Otázka z 15. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 16. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 11 odpovedí k heslu jeden