Otázka:

Ktorá z týchto viet je spisovná: "Daj sa mi napiť" alebo "Daj mi napiť"?

Heslá:

daj sa mi napiť, daj mi piť, daj mi napiť

Odpoveď:

Spisovnej slovenčine zodpovedajú formulácie daj mi piť, daj sa mi napiť, ako aj hovorový zvrat daj mi napiť.


Otázka z 31. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu daj sa mi napiť