Otázka:

Je nejaké pravidlo, ako treba písať peňažné sumy? Napríklad má sa písať "Ide o sumu EUR 20,000" alebo: "Ide o sumu 20,000 EUR"?

Heslá:

peňažné sumy, písanie peňažných súm

Odpoveď:

Podľa slovenskej technickej normy STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností (z apríla 2011) vo vetnej súvislosti sa označenie meny uvádza za sumou, a to buď značkou meny, alebo sa názov meny vypíše (a podľa potreby sa skloňuje), t. j. napíšeme Ide o sumu 20 000 € alebo Ide o sumu 20 000 eur, resp. aj Ide o sumu 20 000 EUR (medzinárodný trojpísmenový kód EUR sa používa najmä v bankovníctve). Ak sa uvádza suma samostatne,  označenie meny sa píše zvyčajne pred sumou, napr. € 20 000,–.  Písanie peňažných súm v bankových dokladoch upravujú interné predpisy jednotlivých bánk.

            V citovanej norme sa stanovuje aj písanie súm číslicami. Peňažné sumy vyjadrené štvormiestnym číslom sa môžu písať s medzerou (€ 2 000,–) alebo vo vetnej súvislosti aj bez medzery (€ 2000,–). Sumy vyjadrené viacmiestnym číslom sa členia medzerami na trojčlenné skupiny od desatinnej čiarky doľava, t. j. (€ 20 000,–), resp. z bezpečnostných dôvodov sa trojčlenné skupiny môžu oddeliť bodkou, t. j. (€ 20.000,–). Písanie sumy dvadsaťtisíc eur s čiarkou v podobe € 20,000,– nezodpovedá slovenskej technickej norme.


Otázka z 30. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu peňažné sumy