Otázka:

Ako sa nazýva športovec súťažiaci v boxe? Stretol som sa s tvarmi boxer aj boxerista.

Heslá:

boxer, boxerista, pästiar

Odpoveď:

V lexikografických príručkách sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk sa uvádzajú len slová boxer pästiar. Podobu boxerista nájdete iba v Synonymickom slovníku slovenčiny (2004), kde sa hodnotí ako zastarané synonymum slov boxer pästiar. To znamená, že s výrazom boxerista sa môžete stretnúť v starších textoch zo začiatku minulého storočia alebo v beletrizovaných žánroch, kde sa toto slovo používa so štylistickým zámerom (na dokreslenie doby a postáv), ale v súčasnom jazykovom prejave Vám odporúčame používať slovo boxer.  


Otázka z 30. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu boxer