Otázka:

Ako sa píše kikiriki?

Heslá:

kikiriki

Odpoveď:

Písanie citoslovca, na ktoré ste sa spytovali, sa v slovenčine ustálilo v 2 podobách –kikiriki aj kikirikí. Obe podoby sa uvádzajú aj v lexikografických príručkách sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk.


Otázka z 30. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 11. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kikiriki