Otázka:

Ako sa správne skloňuje priezvisko Hubble?

Heslá:

Hubble, Hubblov teleskop

Odpoveď:

Pri skloňovaní priezviska Hubble koncové -e (tzv. nemé e)odpadáva, pretože sa nevyslovuje, a pádové prípony vzoru chlap sa pripájajú k základu Hubbl- – Hubbla, Hubblovi, Hubblom. Rovnako aj pri tvorení privlastňovacieho prídavného mena koncové -e odpadáva a pridáva sa prípona -ov – Hubblov teleskop. Takto je to aj pri iných priezviskách zkončených na nemé -e, napr. Shakespeare – Shakespearova hra, Blake – Blakov úspech. Koncové -e sa zachováva v menách končiacich sa na -ce, -ge, -che, lebo naznačuje výslovnosť predchádzajúceho písmena c ako s, g ako alebo ž, ch ako š, napr. Laplace  [vysl. laplas] – Laplaceov [vysl. laplasov], George [vysl. džordž] – Georgeov [vysl. džordžov].


Otázka z 10. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 11. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Hubble