Otázka:

Kedy sa píše slovo ústava s veľkým začiatočným písmenom?

Heslá:

ústava, Ústava Slovenskej republiky 

Odpoveď:

Slovo ústava sa píše s veľkým začiatočným písmenom iba pri plnom názve, napr. Ústava Slovenskej republiky.

 


Otázka z 16. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu ústava