Otázka:

Výraz športovoprávny sa píše spolu alebo osobitne? A čo slová ústavnoprávny a majetkovoprávny?

Heslá:

športovoprávny, športové právo, ústavnoprávny, ústavné právo, majetkovoprávny, majetkové právo

Odpoveď:

Zložené prídavné meno športovoprávny sa píše spolu ako jedno slovo, ak vzniklo zo slovného spojenia športové právo, podobne ako ústavnoprávny zo spojenia ústavné právo alebo majetkovoprávny zo spojenia majetkové právo.


Otázka z 16. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu športovoprávny