Otázka:

Ako sa v slovenčine označuje revolúcia vo Francúzsku?

Heslá:

Francúzska revolúcia, Veľká francúzska revolúcia

Odpoveď:

Revolúcia vo Francúzsku v r. 1789 – 1799 má v slovenčine ustálené pomenovanie Francúzska revolúcia (alebo Veľká francúzska revolúcia) – porov. Pravidlá slovenského pravopisu str. 65 aj na www.juls.savba.sk.


Otázka z 16. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 24. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Francúzska revolúcia