Otázka:

Ako sa spisovne povie otiepka slamy upravená na pokrytie strechy? Je správny výraz dašek? Je spojenie rákosová strecha spisovné?

Heslá:

snopok, došek, omlatok, otiepka, otiepková strecha, trstinová strecha, rákosie

Odpoveď:

Podľa Slovníka spisovného jazyka českého má slovo označujúce „otiepku slamy upravenú na pokrytie strechy“ podobu došek, nie dašek. Podľa Česko-slovenského slovníka sa slovo došek do slovenčiny prekladá ako snopok, omlatok, otiepka a spojenie došková střecha ako otiepková strecha. V rovnakom význame však možno použiť aj pomenovanie slamená strecha, ktoré je (aj podľa dokladov z internetu) ustálené a významovo jasné. Pomenovanie rákosová strecha neodporúčame používať, pretože slovo rákosie je nespisovné pomenovanie trstiny alebo tŕstia. Ak by sa na pokrytie strechy použila trstina, správne by bolo prídavné meno trstinový – trstinová strecha.


Otázka z 09. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 11. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu snopok