Otázka:

Aký je to netradičný rozkazovací spôsob?

Heslá:

rozkazovací spôsb, imperatív, rozkazovacie vety

Odpoveď:

Nevieme, čo ste mysleli spojením „netradičný rozkazovací spôsob“, takýto termín sa v slovenskej morfológii nepoužíva.

Možno ste mali na mysli vyjadrenia rozkazu, pri ktorých nie je sloveso v imperatíve (v rozkazovacom spôsobe ako rob, spi, choď, poďme, poďte a pod.). Rozkazovací zámer sa môže vyjadriť aj inými prostriedkami (väčšinou so zvolacou intonáciou), a to 1. oznamovacím spôsobom, napr. Ideme!, Budeš ticho!;  2. podmieňovacím spôsobom, napr. Keby si netáral!; 3. neurčitkom Stáť!, Počkať!; 4. neslovesnými jednočlennými oznamovacími vetami typu Pokoj s ním!, Dolu z hrušky!, K zemi!, Ruky hore!


Otázka z 29. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rozkazovací spôsb