Otázka:

V akej podobe sa v slovenčine píše správne priezivsko Illy? S dĺžňom alebo bez neho? Ako sa tvorí ženská verzia od tohto priezviska?

Heslá:

Illý, Illá

Odpoveď:

 

Priezvisko Illý/Illy sa na Slovensku používa v obidvoch podobách. Podoba s dlhou samohláskou na konci – Illý – sa skloňuje ako prídavné meno podľa vzoru pekný a ženské priezvisko utvorené od mužského priezviska Illý má podobu Illá (ako napr. Šťastný – Šťastná).

Ak je priezvisko Illy zakončené na krátku samohlásku -y, skloňuje sa podľa vzoru kuli. Od takýchto mužských priezvisk sa ženské priezviská tvoria príponou -ová, ktorá sa pridáva k celému mužskému priezvisku: Illy – Illyová (ako napr. Škultéty – Škultétyová).

Ak chcete, aby Vaša manželka mala podobu priezviska zhodnú s priezviskom Vašej matky, môžete (na príslušnej matrike) požiadať o úpravu svojho priezviska do podoby Illy.

 


Otázka z 07. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 09. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Illý