Otázka:

Môžem povedať o športovcovi, ktorý musel podstúpiť ťažké súboje, aby sa dostal na špičku, že musel otupiť búrku?

Heslá:

otupiť búrku, zoceliť sa v boji, krst ohňom, skúška ohňom, prejsť ohňom

Odpoveď:

Nevieme, odkiaľ ste čerpali spojenie otupiť búrku (je možné, že v nejakom jazyku podobné spojenie existuje ako frazeologizmus), ale v slovenčine sa takéto spojenie vo význame, ktorý ste uviedli, nepoužíva. Daná situácia sa vyjadruje napríklad ustálenými spojeniami zoceliť sa (zakaliť sa) v boji, absolvovať krst ohňom, podstúpiť skúšku ohňom, prejsť ohňom a pod. Napr. musel prejsť ohňom, kým sa dostal na pomyselný Parnas. Spojenie otupiť búrku možno použiť v spojení otupiť búrku nadšenia (t. j. schladiť nadšenie).


Otázka z 29. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 29. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu otupiť búrku