Otázka:

Ako správne písať iniciálové skratky, v ktorých je písmeno Ch? Napríklad Fakulta chemickej a potravinárskej technológie: FCHPT alebo FChPT? Ústav anorganickej chémie: ÚACH alebo ÚACh?

Heslá:

CH alebo Ch, iniciálové skratky, písmeno CH/Ch

Odpoveď:

V prvej kapitole Pravidiel slovenského pravopisu – Písmo, abeceda a pravopis – sa uvádza medzi veľkými písmenami abecedy písmeno CH v takejto podobe. Považujeme za vhodné používať uvedenú podobu aj v iniciálových skratkách ako FCHPT (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie) a ÚACH (Ústav anorganickej chémie). Podobne sa písala napríklad aj skratka CHZJD (Chemické závody Juraja Dimitrova) a píše sa tak aj skratka chránenej krajinnej oblasti – CHKO.


Otázka z 29. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu CH alebo Ch