Otázka:

Ako sa píšu spojenia H/hotel Nitra, I/interhotel Grand, I/interhotel Tatry a pod.?

Heslá:

hotel Nitra, interhotel Grand

Odpoveď:

V Pravidlách slovenského pravopisu (2000, s. 52) sa uvádzajú pomenovania ubytovacích zariadení typu hotel Devín interhotel Slovan. Samotné názvy – vlastné podstatné mená – sú v takomto prípade slová Devín Slovan, kým všeobecné podstatné mená hotel interhotel sú iba druhové pomenovania a píšu sa s malým začiatočným písmenom. Aj v spojeniach ako interhotel Grand, interhotel Palace, interhotel Tatry či hotel Nitra treba písať slová hotel interhotel s malými začiatočnými písmenami.


Otázka z 29. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 29. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hotel Nitra