Otázka:

Ako sa volá chovateľ čmeliakov? Je v poriadku výraz čmeliar alebo čmeliakar?

Heslá:

čmeľ, čmeliak, čmeliarstvo, čmeliakarstvo, čmeliar, čmeliakar

Odpoveď:

Ak by sme pri tvorení slova označujúceho „chovateľa čmeľov“ vychádzali z pomenovania hmyzu čmeľ, náležitá podoba by bola čmeliar (ako loď – lodiar, oceľ – oceliar, kôň – koniar). Ak by východiskovým bolo pomenovanie čmeliak, správna by bola podoba čmeliakar (ako zemiak – zemiakar). Na pomenovanie „odboru zameraného na chov čmeľov (čmeliakov)“ by pridaním prípony -stvo vznikli podoby čmeliarstvo alebo čmeliakarstvo.
Otázka z 04. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 09. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čmeľ