Otázka:

Ak sa potápač ide potápať, ako sa to správne povie: idem potápať alebo idem sa potápať?

Heslá:

potápať sa

Odpoveď:

Vo významoch „ponárať sa pod hladinu vody“ a „klesať na dno“ je správna iba zvratná podoba slovesa potápať sa (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk), napr. idem sa potápať, potápač sa potápa, potápali sme sa v jazere, loď sa potápala.


Otázka z 28. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 29. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu potápať sa