Otázka:

Ako sa skloňuje podstatné meno fičer?

Heslá:

fičer

Odpoveď:

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu a Krátkeho slovníka slovenského jazyka sa podstatné meno fíčer skloňuje so zachovaním samohlásky efíčer – fíčeru – o fíčeri ap., no v praxi sa používal aj spôsob skloňovania s vypadávaním vkladnej samohlásky – fíčer – fíčra – o fíčri ap., ktorý sa uvádzal napr. aj vo Veľkom slovníku cudzích slov. Pri spracovaní tohto slova v novom Slovníku súčasného slovenského jazyka (1. zväzok A – G vyšiel začiatkom roka 2007) sa preto autori rozhodli uviesť oba spôsoby skloňovania, pričom v genitíve jednotného čísla sa pripúšťajú až štyri varianty tvaru: fíčru/fíčeru/fíčra/fíčera a v nominatíve množného čísla tvary fíčre/fíčery. Takéto variantné skloňovanie sa zohľadní aj v ďalšom vydaní Pravidiel slovenského pravopisu a Krátkeho slovníka slovenského jazyka. Oba spôsoby skloňovania sa považujú za správne, no v rámci jedného textu (napr. diplomovej práce) odporúčame používať iba jeden z nich.


Otázka z 02. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu fičer