Otázka:

Ako treba pristupovať k názvom cudzieho pôvodu, napr. Microsoft? Mám to vyslovovať mikrosoft alebo majkrosoft?

Heslá:

Orange, US Steel, Microsoft, výslovnosť cudzích slov

Odpoveď:

 

 

Pri cudzích názvoch, ktoré nemajú slovenskú podobu, zachovávame pôvodnú výslovnosť. Napr. Orange vyslovujeme [orindž], US Steel vyslovujeme [jues stíl] a pod. Aj keď v názve spoločnosti Microsoft je zjavný grécky pôvod prvej časti slova, uplatňujeme anglickú výslovnosť [majkrosoft]. (Slovenská podoba prvej časti slova micro- by bola mikro-.)


Otázka z 26. 09. 2003 bola zodpovedaná dňa 29. 09. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu Orange