Otázka:

Prečo sa tvoria rozličným spôsobom pomenovania obyvateľa Grónska (Grónčan) a obyvateľa Fínska, Dánska, Švédska (Fín, Dán, Švéd)?

Heslá:

Grónčan

Odpoveď:

Podoba obyvateľského mena závisí od toho, či bolo utvorené z názvu krajiny (štátu) pomocou prípony, napr. Argentína – Argentínčan, Belgicko – Belgičan, Amerika – Američan, Grónsko – Grónčan, Uruguaj – Uruguajec, Irán – Iránec, alebo či bol postup opačný, teda obyvateľské mená sa stali základom na utvorenie názvu krajiny (štátu), napr. Fín – Fínsko, Maďar – Maďarsko, Švajčiar – Švajčiarsko, Rus – Rusko, Ír – Írsko, Mongol – Mongolsko, Talian – Taliansko.

 


Otázka z 27. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 31. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Grónčan