Otázka:

Koľko slov má súčasný slovenský jazyk?

Heslá:

slovenský jazyk

Odpoveď:

Na otázku o počte slov v slovenčine sa nedá presne odpovedať, na ilustráciu možno uviesť jeden údaj: plánovaný rozsah Slovníka súčasného slovenského jazyka, na ktorom pracujú členovia lexikografického oddelenia nášho ústavu, je približne 200 000 slov. (Bližšie informácie na Vašu otázku Vám môžu poskytnúť pracovníci oddelenia Slovenského národného korpusu nášho ústavu na adrese korpus@korpus.juls.savba.sk.)


Otázka z 15. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu slovenský jazyk